Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor: mgr Krzysztof Kubicki

z-ca dyr: mgr Katarzyna Telka

mgr Joanna Durdyń – wychowawca klasy IV szkoły podstawowej
mgr Aleksandra Głodek
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy V szkoły podstawowej
mgr Katarzyna Gruszczyńska
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy IIIb szkoły podstawowej
mgr Justyna Kasperek – wychowawca klasy VI szkoły podstawowej
mgr Jolanta Krąż – (I semestr – urlop zdrowotny – zastępstwo: mr Lucyna Malicka) -wychowawca klasy II gimnazjum
mgr Agata Kurdek
mgr Grażyna Lach
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy IIb szkoły podstawowej
mgr Tomasz Molendowski
mgr Beata Pabian — wychowawca klasy IIIa szkoły podstawowej
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy IIa szkoły podstawowej
mgr Renata Sołtys -wychowawca klasy I gimnazjum
mgr Dorota Wawrzycka – wychowawca klasy III szkoły podstawowej
mgr Katarzyna Nowak (I semestr)
ks. Waldemar Wrzesień
mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy III gimnazjum

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor: mgr Krzysztof Kubicki

z-ca dyr: mgr Katarzyna Telka

mgr Joanna Durdyń – urlop / Justyna Liber-Opałko
mgr Aleksandra Głodek – wychowawca klasy III gimnazjum
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy VI szkoły podstawowej
mgr Katarzyna Gruszczyńska – wychowawca klasy IV szkoły podstawowej
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy IIb szkoły podstawowej
mgr Justyna Kasperek – wychowawca klasy V szkoły podstawowej
mgr Jolanta Krąż – wychowawca klasy I gimnazjum
mgr Agata Kurdek
mgr Grażyna Lach
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy Ib szkoły podstawowej
mgr Tomasz Molendowski
mgr Beata Pabian — wychowawca klasy IIa szkoły podstawowej
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy Ia szkoły podstawowej
mgr Renata Sołtys
mgr Dorota Wawrzycka – wychowawca klasy III szkoły podstawowej
mgr Edyta Wierzbicka
ks. Waldemar Wrzesień
mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy II gimnazjum