Zakończenie roku szkolnego w klasach I – III

Zakończenie roku szkolnego w klasach IV – VIII

Lekcja historii w muzeum Orła Białego

Egzamin na kartę rowerową

Powrót do przeszłości

Tradycyjny sad

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jan Paweł II widziany sercem i oczami dzieci”

Cała Polska czyta dzieciom

18 maja – 101 rocznica urodzin naszego Patrona

Pasowanie na czytelnika

Uczniowski azyl