Karta Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Szkolnej

Deklaracja Rodziców na dowóz uczniów autobusem szkolnym w roku szkolnym 2024-2025

Rekrutacja  2024/2025

Zgłoszenie

Zasady rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły do oddzialu klasy pierwszej

Wniosek

Informacja

Potwierdzenie-woli

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Karta_zgłoszenia_dziecka_do_świetlicy_szkolnej_str1

Karta_zgłoszenia_dziecka_do_świetlicy_szkolnej_str2

Ubezpieczenie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków…

Polisa str 1

Polisa str 2

Zgłaszanie szkód

Regulamin Rady Pedagogicznej

DOKUMENTACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEZINACH

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach

Regulamin dowozu

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach

Regulamin naboru do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin korzystania z szatni

Regulamin Wycieczek Krajoznawczo-Turystycznych

Regulamin wyjazdów na basen

Szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zasady  korzystania z dziennika elektronicznego