Rekrutacja  2022/2023

Informacja

Potwierdzenie woli

Wniosek-1-sp-1 

Zasady rekrutacji uczniow spoza obwodu szkoly do-oddzialu klasy pierwszej 

Zgloszenie-2-sp-1

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Karta_zgłoszenia_dziecka_do_świetlicy_szkolnej_str1

Karta_zgłoszenia_dziecka_do_świetlicy_szkolnej_str2

Ubezpieczenie

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków…

Polisa str 1

Polisa str 2

Zgłaszanie szkód

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach

DOKUMENTACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEZINACH

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach

Regulamin dowozu

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach

Regulamin naboru do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin korzystania z szatni

Regulamin wycieczek krajoznawczo-turystycznych

Regulamin wyjazdów na basen

Szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach w czasie pandemii COVID-19

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zasady  korzystania z dziennika elektronicznego