Organizacje szkolne

Związek Harcerstwa Polskiego – tradycja harcerska sięga lat sześćdziesiątych (1964), organizuje się dla harcerzy i harcerek biwaki, rajdy, wycieczki. To organizacja otwarta dla każdego kto chce bawić się i pracować.

Zuchy – niosą radość, zabawę i rozrywkę dla siebie i innych. Wspólnie z harcerzami aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina” – zespół działa już 26 lat, uczestniczy w imprezach gminnych i wojewódzkich. Zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych i wojewódzkich przeglądach. Uczestniczy w życiu szkoły uświetniając występami wszelkie uroczystości.

Klub 4H – działa w klasach 0 – VI, klubowicze na spotkaniach dbają o wszechstronny rozwój zdrowego człowieka – jego głowy, serca i rąk

Polski Czerwony Krzyż – aktywnie uczestniczy w realizacji programów promujących zdrowie, organizuje akcje charytatywne przy współpracy z zarządem PCK

Szkolny Klub Sportowy – organizuje rozgrywki szkolne i międzyszkolne

Uczniowski Klub Sportowy – w sekcji Judo działają uczniowie w wieku 8 – 12 lat. Zajęcia te zagospodarowują czas wolny uczniów. Organizowane są obozy, na które wyjeżdżają zawodnicy trenujący judo w naszej szkole.

Liga Ochrony Przyrody – prowadzi działalność ekologiczną, podejmuje różne akcje związane z ochroną środowiska – Ratujmy kasztanowce, Światowy Dzień Ziemi, Tydzień Ziemi, Dzień Drzewa, Szukaj zysku w odzysku

Samorząd Uczniowski:
– Sekcja Gospodarcza prowadzi sklepik uczniowski, uczy dzieci i młodzież przedsiębiorczości i
odpowiedzialności
– Sekcja Redakcyjna wydaje gazetkę „Szkolne Echo”, które spełnia funkcję edukacyjną i dostarcza
czytelnikowi rozrywki. „Szkolne Echo” prezentuje wydarzenia z życia szkoły, szkolne osobowości,
informacje kół zainteresowań, nowości biblioteki, komunikaty Dyrekcji szkoły oraz twórczość literacką
uczniów.

Klub Europejski – działa i współpracuje z amerykańską organizacją „People to People”, koresponduje z rówieśnikami z Turcji, Szwecji USA

Koła zainteresowań:  plastyczne,  matematyczne, polonistyczne, taneczne, informatyczne, turystyczne Włóczykij