Ważne wydarzenia z życia szkoły

1997 Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1997/98

2000 wizyta premiera Jerzego Buzka

2001 wycieczka Jacka Machulskiego i Katarzyny Seweryn do Tunezji w ramach projektu „Otwórzmy dzieciom świat” zorganizowana przez p. J. Kwaśniewską

2001/2002 realizacja projektu „Kładka” w oparciu o fundusze Fundacji im. S. Batorego

2002/2003 Festiwal Nauki

2002/2003 certyfikat „Szkoły z klasą” dla gimnazjum za udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego

2003/2004 certyfikat „Super Szkoły” dla szkoły podstawowej za pozytywną ocenę wystawioną przez uczniów i zakwalifikowanie się do II etapu konkursu „Super Szkoła” pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Borowskiego

2003/2004 realizacja projektu „Internet naszą szansą” w ramach projektu „Równać szanse 2003, Szkoły Aktywne”

Trzy edycje projektu „Pożyteczne ferie”:

2002/2003 „Ferie bez agresji” – finansowane przez Fundację Wspomagania Wsi z Warszawy

2003/2004 „Szkolnym Ekspresem po Europie”– finansowane przez Fundację Pomóżmy Razem z Nidy

2004/2005 „Gmina Morawica moja mała Ojczyzna”– realizacja projektu była możliwa dzięki p. Marianowi Burasowi – wójtowi gminy Morawica, Fundacji Pomóżmy Razem z Nidy oraz rodzicom

2005 Klub 4H, realizacja projektu „Szkółka Wikliniarska – nasz sposób na wolny czas na wsi” – finansowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii z Kielc

2006 Ogólnopolskie spotkanie wigilijne Klubów 4H z Prymasem Polski Józefem Glempem pod hasłem „Polska wieś ostoją tradycji chrześcijańskich”

2006 utworzenie w bibliotece Centrum Informacji Multimedialnej

2006 wyposażenie pracowni komputerowej w nowe komputery

2006 Realizacja Ogólnopolskiego Programu Odnowy Bociana Białego

 


Akcje charytatywne

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„Góra Grosza”
Pomóż i Ty, I Ty możesz zostać św. Mikołajem
Pomóż i Ty wyjechać na wakacje niepełnosprawnym harcerzom
Pomoc dla Michałka i Oli
Wielkanocny zajączek
„Podziel się śniadaniem” – akcja PCK
Kwesty Fundacji „Pomóżmy Razem”


Szkolne imprezy cykliczne

Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Turystycznej
Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej
Międzygminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Turniej Gier i Zabaw dla klas „0”
Święto Szkoły
Dzień Matematyki
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Matki
Ślubowanie klasy I
Otrzęsiny klas I gimnazjum
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Ziemi
Dzień Sportu
Powitanie wiosny
Wigilia szkolna