Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kubicki

Dyrektor do spraw dydaktycznych: mgr Katarzyna Telka

mgr Joanna Durdyń-Ozga – wychowawca klasy V 

mgr Anna Gawior
mgr Aleksandra Głodek 
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy VII
mgr Katarzyna Gruszczyńska 
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy I
mgr Justyna Kasperek 
mgr Jolanta Krąż – wychowawca klasy IV
mgr Agata Kurdek
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy IIIb
mgr Aleksandra Matys – wychowawca klasy IIIa

mgr Iwona Młynarczyk – Va
mgr Tomasz Molendowski
mgr Beata Pabian 

mgr Paulina Pietryka – pedagog
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy IIa

mgr Bogumiła Skóra – bibliotekarz
mgr Renata Sołtys -wychowawca klasy VIII

mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy Vb
mgr Monika Stawarz – wychowawca klasy IIb
ks. Mariusz Kałka

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kubicki

Wicedyrektor szkoły: mgr Katarzyna Telka

mgr Małgorzata Dąbek

mgr Joanna Durdyń-Ozga – wychowawca klasy V 

mgr Anna Gawior
mgr Aleksandra Głodek 
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy VI
mgr Katarzyna Gruszczyńska – wychowawca klasy VIIIa
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy III
mgr Justyna Kasperek 

mgr Monika Kot – psycholog
mgr Jolanta Krąż – wychowawca klasy VIIIb
mgr Agata Kurdek
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy IIb
mgr Aleksandra Matys – wychowawca klasy IIa

mgr Iwona Młynarczyk – IVa
mgr Tomasz Molendowski
mgr Beata Pabian 
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy Ia

mgr Bogumiła Skóra 
mgr Renata Sołtys -wychowawca klasy VII

mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy IVb
mgr Monika Stawarz – wychowawca klasy Ib
ks. Mariusz Kałka

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kubicki

Wicedyrektor szkoły: mgr Katarzyna Telka

mgr Małgorzata Dąbek

mgr Joanna Durdyń-Ozga – wychowawca klasy IV 

mgr Anna Gawior
mgr Aleksandra Głodek – wychowawca klasy VIIIb 
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy V
mgr Katarzyna Gruszczyńska – wychowawca klasy VIIa
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy II
mgr Justyna Kasperek 
mgr Jolanta Krąż – wychowawca klasy VIIb
mgr Agata Kurdek
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy Ib
mgr Aleksandra Matys – wychowawca klasy Ia

mgr Iwona Młynarczyk
mgr Tomasz Molendowski
mgr Beata Pabian 
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy IIIb

mgr Bogumiła Skóra 
mgr Renata Sołtys -wychowawca klasy VI

mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy VIIIa
mgr Monika Stawarz – wychowawca klasy IIIa
mgr Katarzyna Nowak 
ks. Damian Wojdyła

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kubicki

z-ca dyr: mgr Katarzyna Telka

mgr Małgorzata Dąbek

mgr Joanna Durdyń-Ozga – wychowawca klasy VIII 

mgr Anna Gawior
mgr Aleksandra Głodek – wychowawca klasy VIIb 
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy IV
mgr Katarzyna Gruszczyńska – wychowawca klasy VIa
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy I
mgr Justyna Kasperek 
mgr Jolanta Krąż – wychowawca klasy VIb
mgr Agata Kurdek
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy III

mgr Iwona Młynarczyk
mgr Tomasz Molendowski
mgr Beata Pabian 
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy II

mgr Bogumiła Skóra 
mgr Renata Sołtys -wychowawca klasy V

mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy VIa
mgr Monika Stawarz – wychowawca klasy IIa
mgr Katarzyna Nowak 
ks. Damian Wojdyła

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor szkoły: mgr Krzysztof Kubicki

z-ca dyr: mgr Katarzyna Telka

mgr Joanna Durdyń-Ozga – wychowawca klasy VII 

mgr Aleksandra Głodek – wychowawca klasy VIb 
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy VIII
mgr Katarzyna Gruszczyńska – wychowawca klasy Va
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy III
mgr Justyna Kasperek
mgr Grażyna Lach 
mgr Jolanta Krąż – wychowawca klasy Vb
mgr Agata Kurdek
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy II

mgr Tomasz Molendowski
mgr Katarzyna Nowak
mgr Beata Pabian 
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy Ib
mgr Renata Sołtys -wychowawca klasy V

mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy VIa
mgr Dorota Wawrzycka – wychowawca klasy Ia
mgr Małgorzata Zacharz 
ks. Damian Wojdyła

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor: mgr Krzysztof Kubicki

z-ca dyr: mgr Katarzyna Telka

mgr Joanna Durdyń – wychowawca klasy IV szkoły podstawowej
mgr Aleksandra Głodek
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy V szkoły podstawowej
mgr Katarzyna Gruszczyńska
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy IIIb szkoły podstawowej
mgr Justyna Kasperek – wychowawca klasy VI szkoły podstawowej
mgr Jolanta Krąż – (I semestr – urlop zdrowotny – zastępstwo: mr Lucyna Malicka) -wychowawca klasy II gimnazjum
mgr Agata Kurdek
mgr Grażyna Lach
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy IIb szkoły podstawowej
mgr Tomasz Molendowski
mgr Beata Pabian — wychowawca klasy IIIa szkoły podstawowej
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy IIa szkoły podstawowej
mgr Renata Sołtys -wychowawca klasy I gimnazjum
mgr Dorota Wawrzycka – wychowawca klasy III szkoły podstawowej
mgr Katarzyna Nowak (I semestr)
ks. Waldemar Wrzesień
mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy III gimnazjum

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor: mgr Krzysztof Kubicki

z-ca dyr: mgr Katarzyna Telka

mgr Joanna Durdyń – urlop / Justyna Liber-Opałko
mgr Aleksandra Głodek – wychowawca klasy III gimnazjum
mgr Magdalena Głowacka – wychowawca klasy VI szkoły podstawowej
mgr Katarzyna Gruszczyńska – wychowawca klasy IV szkoły podstawowej
mgr Jolanta Janic – wychowawca klasy IIb szkoły podstawowej
mgr Justyna Kasperek – wychowawca klasy V szkoły podstawowej
mgr Jolanta Krąż – wychowawca klasy I gimnazjum
mgr Agata Kurdek
mgr Grażyna Lach
mgr Beata Łabęcka – wychowawca klasy Ib szkoły podstawowej
mgr Tomasz Molendowski
mgr Beata Pabian — wychowawca klasy IIa szkoły podstawowej
mgr Beata Podgajna – wychowawca klasy Ia szkoły podstawowej
mgr Renata Sołtys
mgr Dorota Wawrzycka – wychowawca klasy III szkoły podstawowej
mgr Edyta Wierzbicka
ks. Waldemar Wrzesień
mgr Agnieszka Staszewska – wychowawca klasy II gimnazjum