Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025

kuratorium-oswiaty-w-kielcach-informator-szkoly-2024_2025

informator-2024-2025-oferta-edukacyjna-liceow-ogolnoksztalcacych-wojewodztwo-swietokrzyskie

zarzadzenie-nr-7.2024-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-postepowania-uzupelniajacego-a-takze-skladania-dokumentow-do-klas-pierwszych

1.Ścieżki edukacyjne

a)Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

  1. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowegookreśloną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz.622) będzie się stosować począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:
    • klasach I branżowej szkoły I stopnia,
    • klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum,
    • semestrach I szkoły policealnej.

            a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół;

  1. Zgodnie z art. 286 ust. 2 i art. 287 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w dotychczasowych przepisach rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, będzie się stosować: w roku szkolnym 2017/2018w klasach II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum w semestrach II-V szkoły policealnej; oraz w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia,

w roku szkolnym 2018/2019

w klasach III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum;

w semestrach IV i V szkoły policealnej;

w roku szkolnym 2019/2020

w klasach IV dotychczasowego czteroletniego technikum.

  1. Schemat przedstawia placówki i instytucje które prowadzą usługi z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

 

 3.Oferta zawodów w szkołach województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje bazę danych zawierającą wykaz zawodów wraz z danymi teleadresowymi szkół, na które będzie organizowany nabór na rok szkolny 2018/2019 przez technika i branżowe szkoły I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego. Informacje można znaleźć na stronie:

Oferta zawodów na rok szkolny 2018/2019 w województwie świętokrzyskim

 Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

  1. Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej. Poradnik dla rodziców

 KOWEZiU_Jak_pomóc_rozwijać_skrzydła