Wydrukuj
18 marca w Gimnazjum w Brzezinach odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych przez klasę drugą.

Dla uczniów klasy drugiej był to szczególny dzień. Dzień, w którym musieli zmierzyć się
ze swoim stresem związanym z publicznym wystąpieniem. Projekt edukacyjny jest obowiązkowy, a jego temat wpisywany jest na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Realizacja projektów trwała od listopada do marca.
W tym okresie uczniowie pod opieką nauczycieli-opiekunów realizowali poszczególne zadania. Szczególnie „gorący” okazał się ostatni miesiąc, a „kumulacja” działań nastąpiła
w ostatnim tygodniu. Emocje były duże, ale wszyscy stanęli na wysokości zadania. Pomimo, że nerwy i przedmioty martwe wszystkim utrudniały życie.

Prezentacje oceniała komisja w składzie: Przedstawiciel Rady Pedagogicznej – mgr Agata Kurdek, pielęgniarka szkolna– pani Anna Dziewięcka, przedstawiciel rodziców –  , członek  Samorządu Uczniowskiego – Adrian Grabowski. Komisja przyznała punkty i miejsca za projekty w następującej kolejności:

I miejsce -„Mandala- krąg życia” zespół w składzie: Karolina Podsiadło, Aleksandra Krawczyk, Daria Dyraga, Martyna Brzoza, Maciej Kowalski- opiekun mgr J.Krąż
II miejsce – „ Moda na przestrzeni wieków” zespół w składzie: Aleksandra Szostak, Katarzyna Wawrzusiak, Dominika Lisowicz, Anna Woś, Maria Ślusarczyk-opiekun mgr R.Sołtys
III miejsce – „Tajemniczy ciąg Fibonacciego” zespół  w składzie: Patrycja Pańtak,Martyna Kuchta, Martyna Prędota, Klaudia Woś, Izabela Tworek- opiekun mgr J.Krąż
IV miejsce–„ Telefon komórkowy- wróg czy przyjaciel” zespól w składzie: Mateusz Domagała, Patryk Daleszak,  Albert Kozak, Łukasz Piątek, Jakub Mojecki –opiekun
mgr M. Głowacka

Na zakończenie Pan Dyrektor pogratulował wszystkim uczniom oraz ich opiekunom. Uczniowie klasy drugiej wyrazili swoje podziękowanie nie tylko opiekunom ale też rodzicom

i innym osobom, które wspierały ich podczas realizacji projektu.

Koordynator projektów i wychowawca kl. II mgr Agnieszka Staszewska