Spotkanie z przyrodą

W piątek 13 maja, klasy II, IIIa i IIIb wraz z nauczycielami, wybrały się na pieszą wycieczkę do pobliskiej leśniczówki. Na leśnej polanie czekał na wszystkich leśniczy – Pan Michał Kubicki, który zabrał dzieci na wspaniałe spotkanie z przyrodą. Wiosenna aura sprzyjała wędrówkom, w czasie których uczniowie usłyszeli wiele przyrodniczych ciekawostek. Dzieci słuchały śpiewu ptaków, miały możliwość zaobserwować m.in. budki lęgowe, drzewa zaatakowane przez szkodniki, a nawet ślady zwierząt (łosia i dzika); dowiedziały się jakie prace prowadzi w lesie leśniczy oraz jakie znaczenie ma las dla ludzi i zwierząt. Dzięki uprzejmości Pana Michała, po długim spacerze, wszyscy mogli odpocząć w drewnianej altanie i posilić się kiełbaskami z grilla zakupionymi przez rodziców. Jak zwykle okazało się, że dzieci szybko regenerują siły i na polanie zaczęła „królować” piłka nożna, berek i inne zabawy. „Spotkanie z przyrodą” oprócz walorów edukacyjnych, wzbudziło ogromną radość. Panu leśniczemu jeszcze raz dziękujemy za ciekawe spotkanie i mamy nadzieję na kolejne „leśne przygody”.

Monika Stawarz

Warsztaty edukacyjne w Umianowicach i Krzyżanowicach

W dniach 10 i 11 maja klasy 8a, 8b, 7a i 7b uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych
w ramach projektu Life pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” Zespół Święto-krzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Projekt realizowany jest
od 2019 roku przez okres 6 lat.  Zaplanowano w nim m.in. czynna ochronę starorzeczy
w obrębie delty śródlądowej w Umianowicach, lasów łęgowych, łąk użytkowanych ekstensywnie oraz odtworzenie muraw kserotermicznych. Projekt zakłada reintrodukcję żółwia błotnego, odtworzenie populacji kumaka nizinnego , traszki grzebieniastej czy też skójki gruboskorupowej. Zajęcia odbywały się w terenie gdzie uczniowie mogli obserwować faunę i florę okolic Umianowic z przerwą na drugie śniadanie. Prowadzący warsztaty  zapoznali uczniów ze zwierzętami objętymi ochroną w projekcie m.in. żółwiem błotnym oraz konikami polskimi wypasającymi się na łąkach w Umianowicach. Druga część warsztatów odbyła się w Krzyżanowicach w formie zajęć stacjonarnych, gdzie uczniowie także zjedli obiad.

Agnieszka Staszewska
Jolanta Krąż

Bryły platońskie i parkietaże

W ramach Koła Matematycznego uczniowie kl. 7a poznają matematykę od tej innej, ciekawszej strony. Ostatnio na zajęciach poznali bryły platońskie, czyli wielościany foremne. Wyróżniamy 5 brył platońskich – sześcian, czworościan foremny, ośmiościan foremny, dwunastościan foremny i dwudziestościan foremny. Uczniowie wykonali modele tych brył na podstawie wykonanej samodzielnie siatki (zdjęcie obok). Na kolejnych zajęciach dowiedzieli się co to parkietaż i jakie są jego rodzaje oraz gdzie maja zastosowanie w życiu codziennym. Parkietaż to pokrycie płaszczyzny płytkami ściśle przylegającymi do siebie nawzajem, ale nie nachodzącymi. Następnie wykonali własne parkietaże foremne  (zdjęcie obok). Ponadto zauważyli, że parkietaże stosowane są w architekturze i budownictwie jako różne mozaiki.

Prowadzący zajęcia-Jolanta Krąż

W kieleckim nadleśnictwie

We wtorek 10.05.2022r.  uczniowie klas pierwszych byli na wycieczce w Rezerwacie Przyrody „Sufraganiec”. Podczas wędrówki edukacyjną ścieżką przyrodniczą, dzieci miały możliwość poznać bliżej rośliny i zwierzęta żyjące w środowisku leśnym. Dowiedziały się m.in. co to jest wataha i lizawka, zobaczyły jak wygląda paśnik. Pani leśnik wyjaśniła im na czym polega jej praca oraz opowiedziała mnóstwo ciekawostek dotyczących zwyczajów mieszkańców lasu. Wszystkie dzieci dzielnie maszerowały i z uwagą słuchały wszystkich informacji. Zwieńczeniem naszej wycieczki było ognisko, przy którym piekliśmy kiełbaski. Tutaj także doskonale się bawiliśmy w pięknych okolicznościach przyrody.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Beata Łabęcka
Aleksandra Matys

Pamiętamy o Westerplatczykach

W ramach cyklu przedsięwzięć p.n. „Kieleccy Westerplatczycy” organizowanych przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty, w poniedziałek 9 maja o godzinie 10:00 klasa IIIa wraz z wychowawcą Moniką Stawarz oraz przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, udała się na cmentarz parafialny aby uczcić pamięć o niezłomnej postawie i bohaterskich czynach żołnierzy walczących na Westerplatte w 1939 r. Chwilą ciszy, modlitwą oraz zapalonym zniczem oddano hołd Westerplatczykowi – majorowi Ignacemu Skowronowi. Kultywowanie tradycji zapalania zniczy na grobach poległych bohaterów, to dla dzieci ważna lekcja historii i patriotyzmu.