Działania innowacyjne w Szkole Podstawowej w Brzezinach

„Jesteśmy EKO-logiczni”  to innowacja programowo-metodyczna realizowana już drugi rok. W bieżącym roku szkolnym realizowany jest moduł ENERGIA – „Energię oszczędzamy, o klimat i środowisko dbamy”. Zaplanowane działania zostały podzielone na bloki tematyczne: Źródła energii i jej wykorzystanie, Jak oszczędzać energię, Energia przyszłości.

            Ze względu na sytuację pandemiczną realizacja zadań z pierwszego bloku została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. więcej…

Dziś 42 rocznica wyboru naszego Patrona – Jana Pawła II na papieża

Wybór papieża z Polski był niezwykłym wydarzeniem w dziejach świata – jak się okazało, zapowiedzianym w poetyckim proroctwie innego Polaka. Juliusz Słowacki napisał w 1848 r.:

„Pośród niesnasek Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon,

Dla słowiańskiego oto papieża

Otworzył tron”

 

Pamiętajmy: PATRON TO DLA NAS WZÓR!

INFORMACJE NA TEMAT DOWOZU UCZNIÓW AUTOBUSEM SZKOLNYM

W roku szkolnym 2020/ 2021 autobus szkolny zabiera uczniów uprawnionych do dowozu. Transport odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos; dezynfekcja dłoni przy wejściu).  Wszystkich Rodziców, których dzieci korzystają z dowozu (lub potrzebują dowozu) proszeni są o wypełnienie deklaracji i złożenie ich do wychowawcy klasy w terminie do 10 września.

KURSY AUTOBUSU SZKOLNEGO

DOWÓZ:

Wyjazd z Morawicy – godz. 7.15

Wyjazd z Nidy (ostatni przystanek)- godz. 7.25

Wyjazd z Brzezin (koło przejazdu kolejowego) – godz. 7.45

ODWÓZ- wyjazd z Brzezin (ul. Szkolna 1)

  W stronę Radkowic W stronę Nidy
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK 15.05 15.20
PIĄTEK 14.20 14.35

Świetlica – UWAGA!

Karty na świetlicę można pobrać w wiatrołapie. Wypełnione i podbite karty proszę złożyć w szkole do 08.09.2020 r. (wtorek).

Bardzo proszę zapoznać się z nowym Regulaminem świetlicy zamieszczonym na stronie szkoły.

Procedury postępowania w czasie pandemii .

 Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania 10 zasad MEN:

 1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 2. Często myj ręce.
 3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.

4.Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie i pożegnanie.

 1. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
 2. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 3. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 4. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów.
 5. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na świetlicy.
 7. Uczniowie w świetlicy zakrywają usta i nos (maseczka lub przyłbica).

III. Uczniowie w miarę możliwości zachowują między sobą i nauczycielem bezpieczny odstęp.

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

III. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 1. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 2. Rodzice zobowiązują się wyposażyć dzieci w potrzebne do zajęć materiały.
 3. Kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez e-dziennik lub telefoniczny (na numer szkoły).
 • W karcie zgłoszenia na świetlicę rodzice wpisują dwa aktualne numery kontaktowe.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,  Pracownicy obsługi

Rozpoczynamy nowy rok szkolny w innych okolicznościach niż zawsze. Obecna sytuacja  związana z pandemią postawiła przed naszą społecznością nowe wyzwanie. Musimy zachować szczególną ostrożność, aby nie narazić siebie i innych na zachorowanie. Będzie to trwało dopóki nie zwalczymy tego wirusa lub w    znaczący sposób nie ograniczymy jego rozprzestrzeniania. Być może  przyjdzie  nam pracować tak jak w drugim semestrze ubiegłego roku – w sposób zdalny. Dziś najważniejsze jest zdrowie nas wszystkich. Wierzę, że wspólnie  jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu . Jednocześnie chciałem Państwa prosić, aby w przypadku, kiedy dziecko źle się czuje, nie posyłać go do szkoły, kontrolować stan jego zdrowia i swój. Nie lekceważmy żadnych objawów.  W miarę możliwości  nawet uczniowie, którym przysługuje dowóz  autobusem szkolnym, niech będą dowożeni przez rodziców.  W pierwszym semestrze chcemy zminimalizować liczebność zgromadzeń uczniów na terenie szkoły do koniecznego minimum. W związku z tym  proszę Państwa,  aby nie zapisywać dziecka na świetlicę szkolną, jeżeli istnieje możliwość  zapewnienia mu opieki w domu. Obecnie zasady  przemieszczania się uczniów i przebywania w szkole  staramy się  przygotowywać  zgodnie  zaleceniami  Sanepidu. Na bieżąco będziemy wprowadzać zmiany, aby  uniknąć zachorowań.  Nie jest to proste,  wiąże  się  również z pewnymi obostrzeniami, jak ograniczenie wejść osób postronnych i Rodziców do szkoły.  Liczę  na Państwa pomoc oraz  dobrą współpracę w tym nowym roku szkolnym. Apeluję o odpowiedzialność i rozsądek dla dobra nas wszystkich. Życzę przede wszystkim zdrowia wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Krzysztof Kubicki

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach