Wydrukuj
IMG_4820 (Kopiowanie)14 kwietnia 2016r. Arkadiusz Raczyński reprezentował naszą gminę w  tegorocznym finale powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej zorganizowany był przez Komendę Miejską PSP w Kielcach wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kielcach.

Młodzież wykazała się wiedzą na temat przepisów przeciwpożarowych, zasad ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętnościach posługiwania się sprzętem gaśniczym oraz historią i tradycją ruchu strażackiego.
Tym razem Arek nie stanął na podium, ale życzymy Mu poszerzania wiedzy pożarniczej i sukcesów w przyszłości.