Wydrukuj
Program Archipelag Skarbów Fundacji Homo Homini  im. Karola de Foucould zrealizowany został w  dniach 5 i 6 maja 2016r w  Gimnazjum w Brzezinach. W jego realizacji wzięło udział 59 uczniów, 10 nauczycieli oraz rodzice. Program obejmował dwa spotkania z uczniami, jedno z nauczycielami i rodzicami. Pierwszy spotkanie z uczniami dotyczyło miłości, szczęścia i drogi dochodzenia do nich, drugie zaś podejmowało  temat zachowań seksualnych, antykoncepcji, negatywnego wpływu używek na tę sferę życia.  W trakcie każdego prowadzone były ćwiczenia , podczas których uczestnicy „odbyli podróże” ku miłości, odpowiedzialności i własnej seksualności . Młodzież dowiedziała się jak pracować nad sobą i swoim rozwojem, jak budować dojrzałe więzi oraz jak kształtować w sobie postawy i działania zwiększające szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości.  Założeniem programu było też podwyższenie wieku inicjacji seksualnej oraz promowanie wstrzemięźliwości seksualnej wśród młodzieży.
Warsztaty zakończyły się festiwalem twórczości, m. in. wysłuchano wiersze, opowiadań , obejrzano przygotowane przez uczniów plakaty tematycznie związane z poruszaną na spotkaniach  tematyką.
Program Archipelag skarbów wspiera nauczycieli i rodziców w wychowaniu młodzieży do wartości oraz w przekazywaniu ważnych, ale trudnych treści związanych z miłością i seksualnością.