Wydrukuj
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to akcja polegająca na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych informacji o projektach zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, której celem jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce.

Dnia 13 maja 2016r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Morawica odbyły się  Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Uczniowie z różnych szkół, w tym przedstawiciele Gimnazjum w Brzezinach z panią Katarzyną Telką, uczestniczyli w tym wydarzeniu. Wykład pod tytułem Środki z Unii Europejskiej na wsparcie rozwoju Gminy Morawica prowadził wójt gminy Pan Marian Buras. Szczegółowo przedstawił zrealizowane w latach 1999- 2015 w gminie Morawica inwestycje i  projekty społeczne. Szczególnie zwrócił uwagę na budowę  oczyszczalni ścieków, kanalizacji, parkingów,  pływalni,  zbiornika rekreacyjnego, placów  zabaw, świetlic środowiskowych, modernizację dróg gminnych, jak również rewitalizację  Parku Dworskiego w Morawicy. Dowiedzieliśmy się, że wiele obiektów, z których korzystamy, powstało właśnie przy udziale finansowym środków unijnych, np. pływalnia „Koral” czy świetlica wiejska w Brzezinach. Jeszcze ciekawsze okazały się wiadomości o planowanej termomodernizacji budynku naszej szkoły oraz budowie pola golfowego w sąsiedniej Bilczy.

Po wykładzie pan Grzegorz Pabian, przewodnik z Punktu Informacji Turystycznej w Morawicy,  oprowadził nas po  odnowionym parku. Jest to cenne miejsce dla gminy Morawica, ponieważ w przeszłości tutaj znajdował się ośrodek władzy ziemi morawickiej. W tej chwili park pani Hortensji Oraczewskiej znów wygląda pięknie i przyjemnie było spacerować po jego alejkach w promieniach majowego słońca… Następnie zwiedziliśmy zabytkową oficynę, która pełniła funkcję budynku szpitalnego. Dzięki prelekcji oraz spacerowi po parku dowiedzieliśmy się znacznie więcej o naszej gminie i funduszach europejskich.

Martyna Brzoza i Karolina Podsiadło