Wydrukuj
22 maja  Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyła się II Gala Czytelnicza zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Morawicy, na którą zostali zaproszeni najbardziej aktywni czytelnicy filii bibliotecznych. Reprezentantami naszej Biblioteki Publiczno- Szkolnej przy ZS w Brzezinach byli:

1/ Pobocha Julia, kl. Ib,

3/ Kamińska Laura, kl. Ib,

2/ Siekaniec Kuba, kl. IIa,

4/ Tworek Małgorzata, kl. IV.

Wszyscy czytelnicy otrzymali podziękowania oraz nagrody książkowe z rąk Wójta Gminy Morawica pana Mariana Burasa.

nauczyciel bibliotekarz  Grażyna Lach