Wydrukuj

Tegoroczny XVI. Ogólnopolski Zjazd Rodziny szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze obył się 13.X.2016 roku,  pod hasłem: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Wydarzenie wpisało się w obecny Rok Miłosierdzia w naszej Ojczyźnie, w czasie którego miały miejsce 31. Światowe Dni Młodzieży.  Wspomniane spotkanie szkół miało miejsce w przededniu obchodów 38. rocznicy wyboru naszego rodaka Jana Pawła II na papieża.  Hasło przewodnie zgromadzenia  było szczególnie bliskie naszemu Patronowi, który kanonizował siostrę Faustynę Kowalską i ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Wezwanie Boże przekazane  za pośrednictwem św. Faustyny jest szczególnie ważne dla współczesnego świata. Święty Jan Paweł II – w czasie wizyty w Łagiewnikach w 2002. roku –  powiedział:  „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. W nim (…) znajdzie pokój,  a człowiek szczęście”. Podobnie Benedykt XVI i obecny papież Franciszek kontynuują wspomniane przesłanie, dlatego aktualnie przeżywamy w Kościele Rok Miłosierdzia. Na tegoroczny zjazd  w Częstochowie  przybyło około 20 tys. osób reprezentujących szkoły z całej Polski i  Wilna.  Pośród wielkiej liczby uczestników znaleźli się także uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach,  wraz  z opiekunami: p. Katarzyną Gruszczyńską, p. Aleksandrą Głodek i Przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum w Brzezinach  – p. Grażyną Podsiadło.

13.X.2016r.,  o godz. 11.00 duszpasterz szkół  ksiądz biskup Henryk Tomasik celebrował uroczystą Mszę Świętą  z udziałem pocztów sztandarowych.  Zgromadzeni na Jasnej Górze przedstawiciele szkół  modlili się w intencji Ojca Świętego Franciszka i swoich rodzin, prosząc o wstawiennictwo  Maryję – Królową Polski  w wychowaniu młodego pokolenia. Spotkanie  w Częstochowie upłynęło pod znakiem modlitwy, zadumy i refleksji, zgodnie z oczekiwaniami  naszego Patrona Jana Pawła II, który stale zachęcał – szczególnie młodych  – do stawiania sobie wysokich wymagań w życiu.

Wszystkim uczestnikom wspólnego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnego wyjazdu w przyszłym roku.

mgr Katarzyna Gruszczyńska