Wydrukuj
img_5559-kopiowanie19 października nasza szkoła przeżywała ważne wydarzenie – ślubowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum. Wszyscy pierwszoklasiści w tym dniu wyglądali niezwykle odświętnie, a w szkole pojawili się zaproszenia goście. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i złożeniem ślubowania. Roty odczytały wychowawcy: p. Dorota Wawrzycka i p. Renata Sołtys. Następnie uczniowie zaprezentowali się w artystycznej inscenizacji. Gimnazjaliści swój występ poświęcili kolejnej rocznicy wyboru Patrona szkoły na papieża. Po zakończeniu części artystycznej Wójt Gminy Marian Buras i Radny Gminy Janusz Wojtyś wręczyli pierwszakom legitymacje szkolne i upominki.

img_5560-kopiowanieW tym niezwykłym dniu obchodzono również w szkole Święto Edukacji Narodowej. Wyróżnieni nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali Nagrody Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły, przedstawiciele Rad Rodziców złożyli na ręce dyrekcji życzenia i kwiaty, uczniowie obdarowali swoich nauczycieli życzeniami, upominkami  własnoręcznie zrobionymi i uśmiechami.