Wydrukuj
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dnia 26.10.2016 roku o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Brzezinach odbyła się akademia z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych.  Myślą przewodnią wspomnianego wydarzenia były słowa: „ ŻYJE SIĘ TYLKO PRZEZ CHWILĘ ”. Autorski scenariusz, reżyserię i muzykę opracowała pani mgr Katarzyna Gruszczyńska. Natomiast interesującą scenografię wykonała pani mgr Jolanta Janic. Montaż słowno – muzyczny  został zaprezentowany przez naszą Szkolną Gromadę Zuchową i uczniów towarzyszących z klasy V  oraz  dwie uczennice z klas I i II gimnazjum. Społeczność szkolna zgromadzona w sali gimnastycznej spontanicznie włączyła się do wspólnego śpiewu znanych utworów z repertuaru Arki Noego. Występ przyjęto  gromkimi brawami. Całość przedstawienia inspirowana była Biblią i nawiązywała do bogatej tradycji chrześcijańskiej.    W nastrój refleksji nad przemijaniem życia wprowadziły nas recytacje wierszy zaprezentowane przez uczniów klasy V oraz piosenka pt.” Po to Bóg stworzył z prochu człowieka” w wykonaniu uczennic z klas I i II gimnazjum. Posługując się poezją o naszych świętych patronach, w radosny i pouczający sposób, ukazano pojęcie świętości i drogi  dążenia do niej.  Zuchom z Gromady Zuchowej, jak  również uczniom gościnnie występującym z klas:  V , I oraz II gimnazjum –  biorącym udział w przedsięwzięciu – dziękujemy za pracę włożoną w prezentację pięknego widowiska, przybliżającego nam tajemnicę Świętych Obcowania i Zaduszek.

Organizatorzy: pani mgr Katarzyna Gruszczyńska,  pani mgr Jolanta Janic