Wydrukuj
SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W dniach 2-4 listopada uczniowie gimnazjum realizowali zadania profilaktyczne w ramach Tygodnia Profilaktyki pod nazwą „Rusz się po zdrowie”. Każda klasa przeprowadziła przygotowane przez siebie działania, które były realizacją wcześniej wylosowanych zadań. 3 listopada uczniowie klasy trzeciej przeprowadzili zajęcia sportowe dla całego gimnazjum, w następnym dniu klasa druga promowała zdrową żywność, a w ostatnim dniu uczniowie klasy pierwszej przeprowadzili apel na temat zgubnych skutków ulegania nałogom. W ten sposób uczniowie naszego gimnazjum zdobywają wiedzę, dobrze się bawiąc.