Wydrukuj
SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

4 listopada o godzinie 17.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Brzezinach odbyło się 50-lecie Gromady zuchowej z udziałem Wójta Gminy p. Mariana Burasa,  Harcmistrza Lucjana Pietrzczyka, oraz władz hufca i zaproszonych gości.

Pierwsze  zapiski dotyczące miejscowej gromady zuchów odnaleziono  w dokumentach pochodzących z lat 60-tych ubiegłego wieku. Wtedy to opiekowała się nią pani Dziwoń oraz – w czasie jej urlopu- pani  Aniela Wotlińska oraz pani Piotrowska. To były pierwsze, jeszcze nieśmiałe kroki tej organizacji – można by je nazwać etapem kształtowania. Drugi etap rozpoczyna się w roku  1966, kiedy opiekunem zuchów zostaje młoda nauczycielka- pani Teresa Gajda (Obarzanek). Wtedy  gromada przybiera nazwę CZERWONY KAPTUREK, a jej działalność coraz bardziej angażuje  dzieci. I tak przez kolejnych 12 lat… Z czasem funkcję druhny drużynowej przejęła pani Halina Widurska (Walaszczyńska), a następnie pani Krystyna Tetelewska.

Po dwuletnim kryzysie w latach 1989- 1991  następuje reaktywacja gromady, która odbywa się pod kierownictwem pani Beaty Łabęckiej. Rok później-  w 1992- w porozumieniu z hufcem Kielce następuje zmiana nazwy gromady na LEŚNE SKRZATY. Lata 1993-1995 przynoszą  podział gromady na szóstki, prowadzone przez druhny: Krystynę Woźniczko, Teresę Mazur, Krystynę Tetelewską oraz Beatę Łabęcką. Do grona opiekunów zuchów wkrótce dołączają także druhna Beata Blicharska (Podgajna) oraz druhna Jolanta Skiba (Janic), która  poświęciła pracy z zuchami kolejnych 18 lat. Dzięki staraniom wielu osób gromada zuchowa przetrwała.

Tyle historii, przejdźmy do czasów obecnych. Dziś zuchy stanowią jeden z filarów społeczności młodych ludzi w Brzezinach. Gromada przyciąga jak magnes, oferując nie tylko ciekawy sposób spędzania czasu, ale też niosąc ze sobą szereg wartości. Dziś zbiórki zuchowe organizuje druhna Beata Łabęcka                     (z 20-letnim  już doświadczeniem w tej roli) wraz z harcerzami- absolwentami: druhną Magdaleną Gawior, a obecnie  z druhną Pauliną Sołtys, druhną Zuzanną Domagałą   i druhem Norbertem Lużyńskim.

Od dwóch lat  47. Kielecka Gromada Zuchowa nosi nazwę SMOKI  Z BRZOZOWYCH WZGÓRZ, która to nazwa nawiązuje do historii powstania nazwy wsi Brzeziny.

Dziś… We współczesnych trudnych czasach, gdy tak wielu dorosłych  żyje  w ciągłej gonitwie wielu spraw,  dzieci potrzebują wspólnej, mądrej zabawy, chcą rozmawiać. Potrzebują tego, by pochylić się nad ich sprawami, by pokazać im, jak się bawić i jak się uczyć życia…  Taką okazję stwarzają zbiórki Gromady zuchowej  SMOKI Z BRZOZOWYCH WZGÓRZ, które odbywają się regularnie                         w każdy poniedziałek. Organizowane są też  zbiórki okazjonalne np. zbiórki andrzejkowe, walentynkowe, biwaki, rajdy itp. Spotkania zuchów to nie tylko sposób na zabicie czasu. To przede wszystkim tworzenie wspólnoty, poczucia więzi  z innymi, bycia wśród ludzi. To zabawa, pod którą ukrywają się ważne i czasem trudne tematy. Na zbiórkach, poprzez różnorodne, odpowiednio dobrane gry i zabawy, zuchy nabierają dobrych nawyków, które powoli zaczynają tworzyć kręgosłup moralny małego człowieka. Wszystkie działania wychowawcze odbywają się pośrednio, przez zabawę. Wcielając się w różne postacie dzieci przeżywają niezapomniane przygody. Podczas zbiórek czy biwaków gromady, zuchy zdobywają sprawności, które rozwijają ich zainteresowania i pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności. Takich umiejętności, bez których mały człowiek  nie poradzi sobie we współczesnym świecie. Gromada wprowadza zucha w świat  niełatwych wyborów i uczy ich dokonywania, pokazując , co jest dobre, a co złe; co w życiu jest naprawdę ważne. Zuchowe zabawy „przemycają” nie zawsze dziś popularne wśród młodzieży hasła: PRZYJAŹŃ, DOBRO, POMOC, AKCEPTACJA, ale wpajają je poprzez działanie. Dlatego zuchy od lat uczestniczą w różnego rodzaju akcjach. Oto niektóre z nich:

  • kwesta w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której zuchy uczestniczą już od 16 lat,
  • zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz chorych dzieci z terenu gminy Morawica,
  • Sprzątanie grobów  poległych żołnierzy i zmarłych nauczycieli na pobliskim cmentarzu,
  • Od ośmiu lat- kwesta na rzecz odnowy nagrobków na brzezińskim cmentarzu  wspólnie ze Stowarzyszeniem Brzezin i Podwola,
  • Pełnienie honorowej warty przy popiersiu  Patrona Szkoły- Jana Pawła II
  • Od trzech lat – czynny udział przy organizacji „Szlachetnej paczki

Poza  zbiórkami zuchy mają w szkole wielkie święto- to NOCNE HARCE, organizowane od  roku 1996. Uczestniczą w nich razem z harcerzami. W tym roku odbyły się już  20. HARCE PRZY LATARCE, na których gościem honorowym był dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II druh Krzysztof Kubicki. Pan dyrektor wraz z druhna Alicja Zawadzką prowadzili drużynę harcerską przez kilkanaście lat.                         Z  okazji  tego jubileuszowego NOCNEGO HARCOWANIA dh Beata Łabęcka i dh Justyna Kasperek upiekły tort, były świeczki i wspólne sto lat dla zuchów i harcerzy.

Już się wydało, że działalność 47. Kieleckiej Gromady Zuchowej wspierana jest przez 44. Kielecką Drużynę Harcerską, którą prowadzi druhna Justyna Kasperek  i druhna Weronika Glimos.  Nad wszystkim czuwa podharcmistrz Piotr Młynarczyk  Komendant szczepu drużyn harcerskich i zuchowych „Brzeziny 44”. Nic nie przekona malucha bardziej niż żywy przykład starszego kolegi, który jeszcze niedawno chodził do tej szkoły, a jeszcze wcześniej sam był zuchem…  I ta współpraca  z absolwentami to wielki powód do dumy jak mówi dyrektor szkoły p. Krzysztof Kubicki. Tu, w Brzezinach, młodzi ludzie poznają idee harcerskie, przechodzą drogę od zucha do harcerza, by potem wrócić w mury szkoły i nieść radość (ale i mądrość) swoim młodszym koleżankom i kolegom.

Wszyscy dotychczasowi i aktualni opiekunowie JUBILATKI- Gromady Zuchowej- mają  powody do dumy. Za długoletnią  pracę w gromadzie składamy słowa podziękowania –powiedział dyrektor szkoły                                         p. Krzysztof Kubicki.  Bo jak wszystkim wiadomo „Harcerstwo to nie jest to co się umie, ale to jest coś, czym się jest…” i to jest motto umieszczone na statuetkach, które zostały  wręczone, druhnom  i druhom, które towarzyszyły zuchom  w naszej szkole przez ostatnie 50 lat. Wręczenia dokonał  Wójta Gminy Morawica p.  Marian Buras oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II p. Krzysztof Kubicki

Uhonorowano druhnę Teresę Obarzanek, druhnę  Halinę Walaszczyńską, druhnę Krystynę Tetelewską, druhnę  Krystynę Woźniczko, druhnę Teresę Mazur, druhnę Beatę Podgajną, druhnę Jolantę Janic, druhnę Magdalenę Gawior, oraz obecnie prowadzących gromadę zuchową druhnę Paulinę Sołtys, druhnę Zuzannę Domagałę, druha Norberta Lużyńskiego  oraz druhnę Beatę Łabęcką.

Po wręczeniu statuetek i przywołaniu wielu wspomnień przeplatanych harcerskimi piosenkami zaproszono wszystkich do wspólnego kręgu przyjaźni i odśpiewania piosenki „ Ogniska już dogasa blask”. Obchody pięćdziesięciolecia Gromady Zuchowej zakończyły się degustacją tortu. Chętni mogli obejrzeć zdjęcia  i stare kroniki, a  także dokonać wpisu na kartę pamiątkową.

mgr Katarzyna Telka

mgr Beata Łabęcka