Wydrukuj
W dniu 8 marca 2017r.  o godzinie 16.00 w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach (Audytorium 2) odbędzie się spotkanie podczas,  którego zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły