Wydrukuj
15 marca uczniowie szkoły podstawowej z klas IV-VI uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez przedstawicieli Policji na temat cyberprzemocy i konsekwencjach prawnych.