Wydrukuj
31 marca 2017 r. w Gimnazjum w Brzezinach odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych przez klasę drugą.

Realizacja projektów trwała od listopada do marca. W tym okresie uczniowie pod opieką nauczycieli-opiekunów realizowali poszczególne zadania. Podsumowaniem była prezentacja projektu przed komisją oraz społecznością uczniowską gimnazjum.

Prezentacje oceniała komisja w składzie: Dyrektor Szkoły – mgr Krzysztof Kubicki, przedstawiciel Rady Pedagogicznej – mgr Tomasz Molendowski, przedstawiciel rodziców – p. Grażyna Podsiadło, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Maciej Kowalski. Spośród trzech prezentowanych projektów komisja wyłoniła najlepszy. Okazał się nim projekt z fizyki „Z wodą za pan brat”.

Na zakończenie Pan Dyrektor pogratulował uczniom oraz ich opiekunom.

W realizacji projektów edukacyjnych wzięło udział 10 uczniów klasy drugiej, którzy stworzyli trzy grupy.

Zestawienie prezentowanych projektów

Temat Opiekun projektu Grupa uczniów
Od  Waschyngtona do Trumpa. Aleksandra Głodek

Język angielski

Głuszek Aleksandra

Grabowski Adrian

Materek Jakub

Kochel Karol

Książka kulinarna: najpopularniejsze  niemieckie potrawy. Joanna

Durdyń-Ozga

Język niemiecki

Kobierski Michał

Gawior Jakub

Lużyński kacper

Z wodą za pan brat. Magdalena Głowacka

Fizyka

Wojda Karol

Domański Bartłomiej

Ślusarczyk Kacper

 

Koordynator projektów i wychowawca kl. II mgr Jolanta Krąż