Wydrukuj

W związku z egzaminem gimnazjalnym z języka obcego, w dniu 21 kwietnia decyzją Dyrektora Szkoły uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zwolnieni są z zajęć dydaktycznych. Świetlica pracuje normalnie.