Wydrukuj

Maj. Jak twierdzą niektórzy – najpiękniejszy miesiąc w roku. Kojarzy się z zapachem bzu, z kwitnącymi kasztanowcami. W Brzezinach jednak kojarzy się przede wszystkim z przypadającym wtedy konkursem wiedzy o Janie Pawle II- patronie szkoły. Dnia 19 maja 2017 r. odbyła się już dziewiąta edycja tego ważnego dla społeczności szkolnej wydarzenia. Ważnego tym bardziej, że dokładnie  tego dnia obchodziliśmy również dziesiątą rocznicę nadania naszej szkole imienia Wielkiego Polaka.

Inicjatywa konkursu zrodziła się w celu podtrzymania pamięci o Patronie szkoły – tej w Brzezinach i wielu innych- i wartościach, które głosił. Dlatego corocznie pomysłodawczyni i organizatorka uroczystości prezentuje postać Jana Pawła II w innym świetle. Dziewiątej już edycji konkursu przyświecało motto:

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.”

Konkurs adresowany do czwartoklasistów zgromadził w tym roku 21 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu gminy i województwa, w większości noszące także imię Jana Pawła II. O godz. 9.30 zgromadzonych w sali gimnastycznej uczestników konkursu, ich opiekunów i zaproszonych gości powitała pani Beata Łabęcka- prowadząca, inicjatorka i organizatorka przedsięwzięcia oraz dyrektor szkoły pan Krzysztof Kubicki. Życzenia powodzenia złożył młodym ludziom także Starosta Powiatu Kieleckiego pan Michał Godowski. Następnie  błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II udzielił  ks. Rafał Nowiński, jeden z członków komisji konkursowej, rozpoczynając  zmagania.  Uczniowie niecierpliwie przystąpili do rozwiązywania zadań, za które zdobywali punkty. Po pięciu konkurencjach aż trzy drużyny uzyskały jednakowy najwyższy wynik. Potrzebna była dogrywka, a później jeszcze dogrywka dogrywki… Dopiero w jej wyniku wyłoniono zwycięzców IX Wojewódzkiego Konkursu JAN PAWEŁ II- PATRON NAJGODNIEJSZY.

Zanim ogłoszono werdykt,  zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez kółko teatralne FANTASTIC  działające pod kierunkiem pani Beaty Łabęckiej w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Dopracowany w szczegółach, niezwykle wzruszający występ wywołał wśród widzów duże emocje. Podziw wzbudziła także oprawa plastyczna spektaklu, przygotowana przez nauczycielkę plastyki panią Agatę Kurdek. Na zakończenie wzruszającego programu artystycznego głos oddano zaproszonym gościom. Kilka słów uczestnicy konkursu usłyszeli od Burmistrza Miasta i Gminy Morawica pana Mariana Burasa oraz od ks. dr. Karola Zegana, Dyrektora Referatu Katechetycznego. To właśnie ci zacni goście, do grona których dołączyli również radni, wręczyli liczne nagrody zwycięzcom i uczestnikom konkursu.  W tym roku najlepsi okazali się czwartoklasiści z Brzezin: Łucja Głodek, Martyna Ziopaja oraz Wiktor Madej, przygotowywani przez katechetkę panią Katarzynę Gruszczyńską. Drugie miejsce przypadło reprezentacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, natomiast trzecie- Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Morawicy.  Laureaci otrzymali puchary, medale,  piękne albumy poświęcone Janowi Pawłowi II, maskotki i mnóstwo innych  nagród, ufundowanych przez Starostę Kieleckiego  p. Michała Godowskiego, Burmistrza  Miasta i Gminy Morawica p. Mariana Burasa, Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Brzezinach  p.  Krzysztofa Kubickiego, Księdza Kanonika Józefa Knapa – proboszcza parafii Brzeziny,  Czasopismo SANCTUS na czele z redaktorem honorowym p. Damianem Zegadło,  p. Tomasza Malickiego- naszego absolwenta, p. Sławomira Woźniaka   i  Radę  Rodziców.

Patronat honorowy:

Em.  Kardynał Stanisław Dziwisz, Biskup Kielecki Jego Eminencja Jan Piotrowski, Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik, Wojewoda Świętokrzyski p. Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego p. Adam Jarubas,  Starosta Kielecki p. Michał Godowski   oraz niezmiennie od 9 lat  Burmistrz Miasta i Gminy Morawica  p. Marian  Buras.

Patronami medialnymi wydarzenia byli Echo Dnia i Wiadomości Morawickie.

Organizator konkursu słowa podziękowania składa wszystkim zaprzyjaźnionym placówkom oświatowym, które nasz majowy konkurs wpisały na stałe do swoich kalendarzy i są z nami, opiekunom szkolnych drużyn, którzy poświęcili wiele trudu i czasu na wspaniałe przygotowanie dzieci, członkom koła FANTASTIC za piękny występ poprzedzony godzinami ćwiczeń i prób, rodzicom uczniów za nieocenioną pomoc w organizacji uroczystości i poczęstunku. Wyrazy wdzięczności  składa na ręce Przyjaciół, którzy podjęli trud pracy w komisji oceniającej ogromną wiedzę dzieci: ks. Rafała Nowińskiego, pani Marianny Węgrzyn, pani Grażyny Podsiadło, pana Damiana Zegadło, pani Agaty Kurdek i pani Katarzyny Telki.  Za niezawodne wsparcie organizator dziękuje wszystkim Sponsorom.

Zobacz również artykuł w aktualnościach Miasta i Gminy Morawica:

http://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=839