Wydrukuj

  Dnia 9.06.2017 r. uczniowie kl. II i III wraz z opiekunami (p. J.Krąż i p. A. Staszewską) wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej do Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy. Zastępca burmistrza, p. Marcin Dziewięcki oprowadził uczniów po terenie budynku. Opowiedział szczegółowo o zajęciach osób pracujących w poszczególnych referatach. Ponadto uczniowie odwiedzili bibliotekę i Centrum Kultury oraz zostali zapoznani z planami zagospodarowania remontowanego budynku obok UMiG. Wycieczka wszystkim się podobała. Ponadto dostarczyła informacji o możliwości odbycia stażu lub praktyki w tutejszym urzędzie.
Na zakończenie p. M.Dziewięcki poczęstował wszystkich słodkościami promującymi UMiG
w Morawicy.

Patrycja Pańtak – III gimnazjum