Wydrukuj

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00.
Nie planujemy wspólnego spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej, gdyż nie będzie ona jeszcze udostępniona.
Uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach:
Klasa I: sala 11 (wych. J. Janic)
Klasa II: tymczasowa świetlica – dawna stołówka ( wych. p. D. Wawrzycka)
Klasa III a: czytelnia (wych. p. B. Podgajna)
Klasa III b: sala 10 (wych. p. B. Łabęcka)
Klasa IVa: sala 13 (wych. p. A. Staszewska)
Klasa IVb: sala 12 (wych. p. A. Głodek)
Klasa V: sala 14 (wych. p. J. Durdyń-Ozga)
Klasa VI: sala 15 (wych. p. M. Głowacka)
Klasa VII: sala 8- dawna taneczna z lustrami [przy sali gimnastycznej] (wych. p. J. Kasperek)
Klasa II gim.: sala 16 (wych. p. R. Sołtys)
Klasa III gim.: sala 7 na parterze (wych. p. J. Krąż)
Na spotkaniu uczniów klasy I obecny będzie Pan Dyrektor.
Na mszę św. z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego zapraszamy w poniedziałek 4 września 2017 r. o godzinie 9.00.
DOWÓZ UCZNIÓW W PONIEDZIAŁEK 4 września 2017:
Kurs poranny:
– wyjazd z Nidy: godz. 8.15
– wyjazd z Radkowic: godz. 8.40
Kurs powrotny:
– do Nidy: godz. 11.15
– do Radkowic: godz. 11.40

Krzysztof Kubicki 
Dyrektor Szkoły