Wydrukuj
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dla nas wszystkich – uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach (bo tak od 1 września 2017 r. brzmi nazwa naszej placówki) jest to rok szczególny. Przede wszystkim to czas wejścia w życie reformy oświaty, która obejmuje klasę I, IV i – nową w systemie – klasę VII. Ponadto w dalszym ciągu uczą się w naszej szkole dwa oddziały gimnazjalne (gimnazjum zostanie wygaszone z końcem roku szkolnego 2018/2019). To także wyjątkowy rok ze względu na trwającą rozbudowę i termomodernizację budynku szkoły. Zachodzące zmiany mogą pociągnąć za sobą utrudnienia dotyczące różnych sfer działalności szkoły (związane np. z planem zajęć, funkcjonowaniem świetlicy , stołówki szkolnej i inne, których nie sposób dziś przewidzieć). Musimy wspólnie poradzić sobie z ewentualnymi niedogodnościami. Jeśli jednak dostrzeglibyście Państwo jakiekolwiek sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa uczniów – proszę o zgłoszenie tego Dyrektorowi Szkoły. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży było i jest priorytetem, dlatego liczymy na Państwa współpracę i życzliwość. Jednocześnie przypominam, że planowany termin zakończenia wszelkich prac remontowych to 31 lipca 2018 r.- do tego czasu na terenie szkoły będą pracować ekipy remontowe, prace uciążliwe będą wykonywane w godzinach popołudniowych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Mgr Krzysztof Kubicki
Dyrektor Szkoły