Wydrukuj
14 września 2017 r na zaproszenie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy uczniowie z klasy II odbyli wycieczkę do Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy na spektakl ekologiczny pt.”Zielona wyspa pirata Pifpafa”. Przedstawienie było bardzo ciekawe i zawierało mnóstwo treści ekologicznych. Aktorzy w trakcie spektaklu zadawali dzieciom pytania dotyczące segregacji śmieci i nagradzali poprawne odpowiedzi różnymi gadżetami. Na zakończenie uczniowie poczęstowani zostali jeszcze różnymi słodyczami. Po spektaklu wszyscy zostali zaproszeni do parku w Morawicy gdzie czekał na uczniów Burmistrz Miasta i Gminy Morawica pan Marian Buras. Okazało się, że w różnych miejscach parku przygotowane były drzewa, łopaty i wykopane dołki. Chętni uczniowie otrzymali narzędzia i wspólnie z Panem Burmistrzem sadzili drzewa. Drugoklasiści z Brzezin wrócili bardzo zadowoleni.