Wydrukuj

Z okazji pięknego jubileuszu 90–lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach oraz 35–lecia Zespołu Folklorystycznego „Brzezinianki” my, członkowie zespołu „Brzezina”, działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach, składamy Wam, Drogie Panie, wyrazy szacunku i uznania za ogromny wkład w krzewienie kultury ludowej naszego regionu. Podziwiamy Wasz talent i zaangażowanie. To Wy dajecie nam wzorce i przykład, jak dawać siebie innym.

Życzymy Wam wielu następnych lat w zdrowiu, by Wasza twórczość cieszyła także następne pokolenia.

Członkowie zespołu „Brzezina”, Grono Pedagogiczne, Dyrektor Szkoły