Wydrukuj

  PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO UWAGI
Poza dotacją MEN RELIGIA J. Czerkawski
E. Kondrak
Jezus jest z nami

 

Az-13-01/12-KI-4/13

Jedność Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacja MEN

EDUKACJA: POLONISTYCZNA,

SPOŁECZNA,

PRZYRODNICZA, MATEMATYCZNA, ZAJ.TECHNICZNYCH

  Podręcznik „Nasza szkoła”

Edukacja wczesnoszkolna 3.

8 zeszytów ćwiczeń: 4 do edukacji zintegrowanej i 4 do matematyki – ćwiczenia z pomysłem

WSIP  
ZAJĘCIA

KOMPUTEROWE

EDUKACJA PLASTYCZNA
EDUKACJA MUZYCZNA
JĘZYK ANGIELSKI T. Lochowski

C. Bruni

R. Raczyńska

New English Adventure 3 Pearson  

 

Podręcznik i ćwiczenia