Wydrukuj
  Tegoroczny XVIII. Ogólnopolski Zjazd Rodziny szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze odbył się 11.X.2018 roku pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” – to również tytuł jednego z dramatów Karola Wojtyły. Wspomniane wydarzenie wpisało się w wielkie dziękczynienie Bogu za 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Owo spotkanie szkół miało miejsce w przededniu 40. rocznicy wyboru naszego rodaka księdza kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II i 60 – lecie jego sakry biskupiej.

            Przybyłych gości witały słowa Jana Pawła II: ” Tu zawsze byliśmy wolni” nawiązujące do jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, którą szczególnie miłował – traktując jak Matkę. Ilekroć przybywał do Polski, zawsze z szacunkiem klękał i całował naszą ziemię, a swoich rodaków postrzegał jako braci i siostry. Kiedy Polska była pozbawiona głosu na arenie międzynarodowej, to w jej imieniu przemawiał Papież – Polak. On, jak nikt inny bronił nas i upominał się o nasze prawo do wolności, sprawiedliwości, solidarności i swobodnego rozwoju. Uczył nas, że wolności nie można zdobyć raz na zawsze, ale trzeba ją ciągle zdobywać i brać za nią odpowiedzialność.

            Na tegoroczny zjazd  w Częstochowie  przybyło ponad 14 tys. osób reprezentujących szkoły z Polski i Wilna.  Pośród wielkiej liczby uczestników znaleźli się także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzezinach wraz z opiekunami: p. Katarzyną Gruszczyńską, p. Aleksandrą Głodek i p. Magdaleną Mazur.

            11.X.2018r., o godz. 11.00 miała miejsce celebracja uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem JE ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego i ks. biskupa Henryka Tomasika z udziałem pocztów sztandarowych. 

            Przedstawiciele szkół, zgromadzeni na Jasnej Górze, dziękowali za dar odzyskanej wolności, modlili się w intencji Ojca Świętego Franciszka, swoich rodzin i społeczności szkolnych, prosząc o wstawiennictwo  Maryję – Królową Polski  w wychowaniu młodego pokolenia.

            Spotkanie  w Częstochowie upłynęło pod znakiem modlitwy, zadumy i refleksji, zgodnie z oczekiwaniami  naszego Patrona Jana Pawła II, który stale zachęcał – szczególnie młodych  – do stawiania sobie wysokich wymagań w życiu, aby BARDZIEJ BYĆ, NIŻ MIEĆ.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wspólnego przedsięwzięcia i zapraszamy do kolejnego wyjazdu w przyszłym roku.

                                                                                                            mgr Katarzyna Gruszczyńska