Wydrukuj
Kierując się sentencją Konfucjusza w naszej szkole propagujemy uczenie się poprzez doświadczenie. Staramy się udowodnić, że nauki przyrodnicze  to coś więcej niż nauka. To przede wszystkim odkrywanie wiedzy przez zabawę, przełożenie teorii w praktykę. Na lekcjach fizyki i chemii uczniowie aktywnie uczestniczą w planowaniu i przeprowadzaniu doświadczeń, które są dla nich nie tylko źródłem świetnej przygody, ale przede wszystkim pozwalają zrozumieć poznane zjawiska i prawa przyrody. W tym celu w dniu 19 października zorganizowano pokazy doświadczeń z wykorzystaniem ciekłego azotu i suchego lodu. Pokazy dla uczniów przeprowadzili  państwo Monika i Krzysztof Łukasik właściciele mobilnego planetarium Supernowa i pracownicy UJK w Kielcach, którzy od wielu lat współpracują z naszą szkołą i pomagają naszym uczniom rozwijać zainteresowania naukami ścisłymi.

Nauczyciel fizyki i chemii A. Staszewska