Wydrukuj
W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA, A PRZEDE WSZYSTKIM PAŃSTWA DZIECI PROSZĘ O ZANIECHANIE PARKOWANIA WZDŁUŻ ULICY SZKOLNEJ. 

POZOSTAWIENIE AUTA NAWET NA KRÓTKĄ CHWILĘ STWARZA ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA W   RUCHU DROGOWYM, CO REGULUJĄ PONIŻSZE PRZEPISY: 

Kodeks wykroczeń w art. 86 stanowi, że osoba, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Każdy kierujący pojazdem obowiązany jest zachować ostrożność na drodze. 

Stanowi tak ustawa Prawo o ruchu drogowym, która wskazuje, że każdy uczestnik ruchu powinien zachować ostrożność lub, w niektórych sytuacjach – szczególną ostrożność i unikać wszelkiego działania, które mogłoby:

  1.   spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
  2.   utrudnić ruch drogowy;
  3.   zakłócić spokój lub porządek publiczny;
  4.   narazić kogokolwiek na szkodę.

Należy pamiętać również, iż sprawcą wykroczenia może być każdy uczestnik ruchu. Oznacza to, że katalog ten obejmuje nie tylko kierujących pojazdami, ale także pieszych czy pasażerów pojazdów.

Dyrektor Szkoły Krzysztof Kubicki