Wydrukuj
W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą odzyskania Niepodległości, w naszej szkole w dniach od 12.10-19.10.2018 r została zaprezentowana   wystawa plenerowa pt.: „Ojcowie Niepodległości”,

Część wstępna (plansze 2-12) zawierała m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji „ Moja niepodległa”.

W głównej części wystawy (plansze 13-30) zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierały również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. 

Wśród bohaterów wystawy byli artyści,  dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy odwiedzili ja podczas lekcji historii, języka polskiego i lekcji wychowawczych. Także podczas przerw mogliśmy zaobserwować stojących uczniów i dyskutujących na temat poszczególnych plansz. To były wyjątkowe lekcja patriotyzmu.

mgr Beata Łabęcka