Wydrukuj
Informuję, REKOLEKCJE ADWENTOWE w Brzezinach odbędą się w dniach 16-18 grudnia 2018 r.

W dniach 17-18 grudnia 2018r.(poniedziałek-wtorek) ustalam następującą organizację pracy szkoły:

1. Zajęcia lekcyjne do godz. 13.00

2. Msza św. z nauką dla dzieci godz. 13.15

UWAGA:

Nauczyciele przedmiotu sprawują opiekę nad uczniami w drodze do kościoła.

Uczniowie, którzy kończą zajęcia przed godziną 13.00 uczestniczą w rekolekcjach pod opieką rodziców.

Dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną mogą uczestniczyć w rekolekcjach pod opieką wychowawcy świetlicy.

Grupy basenowe w tym dniu zostały odwołane.

Dowóz i odwóz uczniów autobusem szkolnym pozostaje bez zmian.

Świetlica szkolna funkcjonuje również bez zmian.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Krzysztof Kubicki