Wydrukuj

Bardzo ciekawa lekcja edukacji ekologicznej odbyła się w szkole 13 grudnia 2018 r. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy Va i VI . Zajęcia poprowadzili zaproszeni goście – p. Piotr Durdyń i p. Janusz Durdyń reprezentujący firmę KOPLEX sp. z o. o. z Kielc zajmującą się min. instalowaniem pomp ciepła. Zorganizowane spotkanie w oparciu o pracownię edukacji ekologiczno- przyrodniczej było jednym z zadań angażującym szkołę, społeczność lokalną i inne jednostki w ramach realizowanego projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Środki na wyposażenie pracowni w ramach tego projektu szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Uczniowie poznali rodzaje pomp ciepła, zasady ich działania oraz możliwości zastosowania do pozyskiwania ciepła w gospodarstwach domowych. Zadawali wiele pytań, na które prowadzący odpowiadali w bardzo przystępny sposób. Najbardziej dociekliwi zostali nagrodzeni upominkami od firmy KOPLEX.

        Na zakończenie uczniowie z Koła Przyrodniczego zaprezentowali modele i zestawy  do demonstracji alternatywnych źródeł energii – energia wody, słońca, wiatru, energia ze słonej wody, model napędu wodorowego (samochód napędzany wodorem). Pomoce te i wiele innych szkoła otrzymała w ramach dofinasowania projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach –  „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

mgr Jolanta Krąż