Wydrukuj
Konkurs Matematyczny LICZBY DLA NIEPODLEGŁEJ
Przypominamy, że termin oddawania prac na konkurs mija 31 stycznia 2019 r. Regulamin konkursu i dodatkowe informacje poniżej.

Regulamin konkursu

  1. Konkurs matematyczny jest organizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych poprzez angażowanie uczniów w świadomy proces samokształcenia.
  3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) i III klasy gimnazjum.

    Poziom 1 – kl. IV-V – brzegowy kwadrat magiczny

    Poziom 2 – kl. VI-VII – logogryf do hasła „Niepodległa”

    Poziom 3 – kl. VIII i III gimnazjum – krzyżówka liczbowa

  1. Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę konkursową.
  2. Prace konkursowe należy dostarczyć do 31 stycznia 2019 r. do nauczycieli uczących matematyki.
  3. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, strona graficzna, oryginalność. Praca musi także zawierać klucz odpowiedzi.
  4. Nagrodą w konkursie będą oceny z matematyki.

Organizatorzy konkursu-nauczyciele matematyki: mgr Jolanta Krąż, mgr Magdalena Głowacka

Poziom 1 – kl. IV-V – brzegowy kwadrat magiczny

      Brzegowy kwadrat magiczny jest kwadratem posiadającym własność mówiącą o tym, że jeśli usuniemy górny i dolny wiersz, lewą i prawą kolumnę („brzegi”) kwadratu to nadal będziemy mieli kwadrat magiczny, lecz już o innej sumie magicznej. Usuniecie
w danym kwadracie każdego z czterech „brzegów” powoduje, że kwadrat wciąż pozostaje magiczny.

           Zadaniem uczniów jest ułożenie brzegowego kwadratu magicznego 7×7, w którym magiczną sumą kwadratu wewnętrznego 3×3 będzie liczba 100.

Przykład brzegowego kwadratu magicznego

Poziom 2 – kl. VI-VII – logogryf do hasła „Niepodległa”

       Logogryf to rodzaj zadania szaradziarskiego, w którym nie krzyżujące się ze sobą wyrazy pomocnicze wpisuje się w diagram,
a ich określone litery (w wyróżnionych kratkach) tworzą rozwiązanie.

      Zadaniem uczniów jest ułożenie logogryfu do hasła „Niepodległa”. Do logogryfu należy ułożyć działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, których wyniki będą wpisywane słownie jako wyrazy pomocnicze do diagramu.

Przykład logogryfu

Logogryf z liczebnikami

Rozwiąż logogryf i przeczytaj hasło.

1)Złote gody to … rocznica ślubu.

2) Na ilu liniach zapisujemy nuty?

3) Ilu małych przyjaciół miała królewna Śnieżka?

4) Ile lat trwała druga najdłuższa wojna w Europie?

5) Liczba palców u obu rąk i jednej nogi.

6) Ile córek miała macocha Kopciuszka?

7) „Baśnie z … i jednej nocy”.

8) Ile życzeń spełniała złota rybka?

9) Pechowo, gdy wypadnie w piątek.

10) „… pancerni i pies”.

11) O cztery więcej niż 15.

12) „W … dni dookoła świata”.

13) „… w rozumie”.

14) Liczba dalmatyńczyków bez jedenastu.

15) Ile jest znaków w zodiaku?

16) Ilu było muszkieterów?

17) Sześć wieków to … lat.

18) Ma dwa razy więcej zer niż 22.

19) Dwanaście sztuk.

20) Ile wagonów w przybliżeniu ciągnęła lokomotywa w wierszu Juliana Tuwima?

21) Połowa ćwierćnuty.

22) 13 bez trzech zer.

Poziom 3 – kl. VIII i III gimnazjum – krzyżówka liczbowa

           Krzyżówka liczbowa  polega na wpisywaniu w ponumerowane miejsca, poziomo, pionowo  lub ukośnie wyników podanych działań.

      Zadaniem uczniów jest ułożenie krzyżówki liczbowej. Do krzyżówki należy ułożyć działania na liczbach rzeczywistych, których wyniki będą wpisywane do diagramu. Ponadto suma wpisanych do krzyżówki cyfr musi wynosić 100.

Przykłady krzyżówki liczbowej