Wydrukuj
         Bardzo ciekawa lekcja edukacji przyrodniczo-ekologicznej odbyła się 4 lutego 2019 r. w leśniczówce w Brzezinach. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy Va i VI wraz z opiekunami – p. Agnieszką Staszewska i p. Jolantą Krąż. Zajęcia poprowadził leśniczy p. Michał Kubicki. Zorganizowane spotkanie było jednym z zadań angażującym szkołę, społeczność lokalną i inne jednostki w ramach realizowanego projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

      Pan Michał Kubicki opowiedział uczniom o znaczeniu lasów w gospodarce człowieka i funkcjonowaniu środowiska naturalnego. Przedstawił zadania leśników w ochronie lasów oraz prawidłowej gospodarce drzewostanem. Wśród zimowego krajobrazu uczniowie mieli możliwość praktycznie nauczyć się rozpoznawania gatunków drzew iglastych. Ponadto leśniczy opowiedział w jaki sposób korzystają oni z najnowszych technologii
w swojej pracy. Przeprowadzone zajęcia wzbogaciły wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych i edukacji ekologicznej.

Jolanta Krąż, Agnieszka Staszewska