Wydrukuj
W dniu 25 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Brzezinach podczas wywiadówki odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej  z uczniami realizującymi projekt „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.  Uczniowie zaprezentowali  pozyskane pomoce oraz możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia. Były to modele i zestawy  do demonstracji alternatywnych źródeł energii (energia  słońca, wiatru, energia ze słonej wody, model napędu wodorowego – samochód napędzany wodorem). Członkowie Koła Przyrodniczego przeprowadzili również pokazy doświadczeń z wykorzystaniem zestawów ekobadacza  oraz przekazali  informacje o przeprowadzonych i planowanych działaniach w ramach projektu.

Realizatorzy projektu – Jolanta Krąż, Agnieszka Staszewska