Wydrukuj
W marcu w klasie II odbył się Konkurs Pięknego Czytania zorganizowany przez  p. Jolantę Janic i p. G. Lach. Miał on na celu doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności językowej, pobudzanie wyobraźni, zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

Uczniowie prezentowali przygotowany fragment prozy z ulubionej książki dla dzieci. Ocenie podlegała poprawność i płynność czytania, prawidłowa dykcja i intonacja, interpretacja czytanego tekstu oraz umiejętność zainteresowania czytelnika.

Oto wyniki przeprowadzonego konkursu:

Barbara Sobura i Monika Skóra – I miejsce

Gabriela Baran  – II miejsce

Maja Kusak  – III miejsce

Antoni Rajca, Kornel Kuta, Bartłomiej Wojda i Borys Domagała – wyróżnienie

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczniowie nagrody pocieszenia. Gratulujemy!

Wychowawca klasy II Jolanta Janic