Wydrukuj
100 osobowa reprezentacja społeczności naszej szkoły przeciwstawiła się powiedzeniu „ Cudze chwalicie swego nie znacie”  i w dniu 15. 05 2019 postanowiła odwiedzić  Góry Świętokrzyskie. Pod czujnym okiem pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego zdobywali wiedzę na ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Łysa Góra – „Pośród szumu świętokrzyskich jodeł i buków”. Uczestnicy mieli  możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu biologii, ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego.  Z radosnymi minami  poznawali obszar ŚPN „Łysica  – Święty Krzyż”,  powstały w wyniku połączenia w 2016  utworzonych  w 1924 r rezerwatów „Łysica” i „Święty Krzyż”.   Na szczycie odwiedzili Muzeum Przyrodnicze z nowoczesną wystawą będącą  spektaklem światła, dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia, dioramy, zdjęcia, modele. Zajęcia w Świętokrzyskim Parku Narodowym zostały zaplanowane w ramach realizowanego w szkole programu  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej  w szkole podstawowej” .

Realizatorzy projektu: Agnieszka Staszewska, Jolanta Krąż