Wydrukuj
Dwanaście lat temu, dokładnie 19 maja 2007 r. szkoła w Brzezinach zyskała patrona. Zgodnie z wolą całej szkolnej społeczności: uczniów, ich rodziców i nauczycieli z poparciem mieszkańców Brzezin i Nidy został nim wybitny Polak Jan Paweł II. Wybór daty nadania  imienia nie był kwestią przypadku- przypadł w rocznicę urodzin nowego Patrona. Już rok później w niezwykły sposób obchodziliśmy kolejną rocznicę przyjścia na świat Karola Wojtyły- szkoła zorganizowała i przeprowadziła konkurs wiedzy o Janie Pawle II, co stało się wydarzeniem cyklicznym. W międzyczasie dokonały się zmiany w formule turnieju- jego uczestnikami stali się czwartoklasiści (wcześniej brali w nim udział uczniowie klas trzecich). Początkowo przybywali oni z sąsiednich szkół, szybko jednak dołączyły placówki z całego województwa świętokrzyskiego (dlatego obecnie jest to konkurs o zasięgu wojewódzkim).

W piękny majowy piątek 17.05.2019 r. odbył się już XI Wojewódzki Konkurs JAN PAWEŁ II- PATRON NAJGODNIEJSZY dla uczczenia przypadającej w tym roku 99. rocznicy urodzin Papieża-Polaka. Niezmiennie od 11 lat przygotowała go i poprowadziła Pani Beata Łabęcka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Brzezinach.

Do tegorocznych zmagań przystąpiły trzyosobowe reprezentacje czwartoklasistów z aż 22 szkół podstawowych, z których większość – jak gospodarze- może szczycić się wyjątkowym Patronem. Miło nam było gościć drużynę ze Szkoły im. Piotra Ściegiennego z Bilczy wraz z opiekunem p. Renatą Kot, drużynę z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II z Bukowej wraz z opiekunem p Ewą Terpic- Zając, drużynę ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Czostkowa z opiekunem p. Anną Robak, drużynę ze Szkoły im. Jakuba Szelesta z Dębskiej Woli  z opiekunem p. Jolantą Ślusarczyk, drużynę ze Szkoły Podstawowej z Dobrzeszowa z opiekunem p. Joanną  Nyga –Miśta, drużynę ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Drugni z opiekunem p. Karoliną Zaród, drużynę Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II z Jaworzni z opiekunem ks. Stanisławem Strycharczykiem, drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego z Jędrzejowa wraz z opiekunem o.Cis Jakubem Zawadzkim, drużynę ze Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” z Kowali wraz z opiekunem ks. Władysławem Świątkiem, drużynę z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lisowie z opiekunem  p. Teresą Piątek, drużynę  ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II z Łopuszna z opiekunem p. Jolantą Szczerek, drużynę ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Masłowa z s. Marią Łuszczyńską,  drużynę ze Szkoły im. Jana Pawła II  z Mniowa wraz z opiekunem ks. Zbigniewem Wójcikiem  drużynę ze  Szkoły im. Kornela Makuszyńskiego z Morawicy z opiekunem   ks. Piotrem Magierą, drużynę ze Szkoły Podstawowej z Obic z opiekunem p. Jolantą Ślusarczyk, drużynę ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Piotrkowic z opiekunem o. Romualdem Gościewskim, drużynę ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły z Radlina wraz z opiekunem p. Jolantą Konat, drużynę ze Szkoły Podstawowej w Radkowicach z opiekunem p. Teresą Piątek, drużynę ze Szkoły Podstawowe z Włoszczowic z opiekunem  p. dyrektorem Grzegorzem Woźniczko, drużynę z Publicznej Szkoły Podstawowej z Woli Morawickiej wraz z opiekunem p. Beatą Kowalską, drużynę ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ze Zbludowic wraz z opiekunem ks. Pawłem Dylągiem oraz gospodarzy -drużynę ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Brzezin wraz z opiekunem p. Katarzyną Gruszczyńską.

 

O godzinie 9.30 dyrektor szkoły Pan Krzysztof Kubicki powitał uczestników konkursu, ich opiekunów i przybyłych gości. Tradycyjnie ks. Rafał Nowiński odmówił krótką modlitwę i pobłogosławił zgromadzonych relikwiami świętego Jana Pawła II, udostępnionymi przez proboszcza Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach ks. Józefa Knapa. Ks. Rafał ofiarował szkole stułę należącą kiedyś do Jana Pawła II.

W tegorocznej edycji konkursu dzieci zmierzyły się z sześcioma konkurencjami o zróżnicowanym stopniu trudności. Znakomicie radziły sobie z połączeniem wydarzeń z życia Jana Pawła II z ich datami, dobrze znały słowa jego ulubionej pieśni. Nieco trudności sprawiło im poprawne uzupełnienie fragmentów znanych wypowiedzi Ojca Świętego. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy uczestnicy byli wspaniale przygotowani. Komisja konkursowa w składzie: ks. Rafał Nowiński, o. Cis. Jakub Edward Zawadzki, Pani  Marianna Węgrzyn- prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola, Pani Grażyna Podsiadło- była przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Damian Zegadło- absolwent szkoły, obecnie społecznik, Pani Agata Kurdek-nauczycielka tutejszej szkoły oraz  Pani Katarzyna Telka – wicedyrektor szkoły jako przewodnicząca skrupulatnie sprawdzała udzielone przez uczestników odpowiedzi i podliczała zdobyte punkciki. A różnice w wynikach były doprawdy minimalne. O kolejności miejsc na podium zdecydowała dogrywka, która rozegrała się pomiędzy reprezentantami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie (ostatecznie zajęli  drugie miejsce)  i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie (finalnie miejsce trzecie). Pierwsze miejsce przypadło w udziale trzyosobowej drużynie gospodarzy w składzie:  Laura Kamińska, Zuzanna Maj i Marcelina Baran . Do konkursu zostali oni przygotowani przez Panią Katarzynę Gruszczyńską. Gratulacje!

Wyniki konkursu ogłoszono podczas uroczystego podsumowania o godzinie 11.30. Oprócz uczniów z 22 szkół i ich opiekunów w części oficjalnej wzięli także udział zaproszeni goście: Pan Marian Buras- burmistrz Miasta i Gminy Morawica; Pan Henryk Salwa- przedstawiciel  Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego; Pani Katarzyna Nowacka z Kuratorium Oświaty w Kielcach; ks. Józef Knap; Pani Róża Wojcieszyńska – przewodnicząca Rady Rodziców działającej w tutejszej szkole; Pan Ryszard Znój- sołtys Brzezin. Na tę część programu przybyli również wszyscy pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezinach wraz z nauczycielami oraz rodzice uczniów biorących udział w przedstawieniu. W skupieniu obejrzeli program słowno-muzyczny zatytułowany: „Miłosierny” w wykonaniu Kółka Teatralnego FANTASTIC, uczniów i absolwentów szkoły. Wspaniała recytacja trafnie dobranych tekstów, wzruszające pieśni i piosenki, scenka z życia uczniów, a wszystko to w zachwycającej scenerii przygotowanej przez nieocenioną Panią Agatę Kurdek, nauczycielkę plastyki.

Nawiązując do hasła przewodniego –„Miłosierny” prowadząca poprosiła zgromadzonych o wsparcie walki o życie pani Pauliny Mazur, mieszkanki Brzezin, mamy Oskara uczęszczającego do tutejszego przedszkola.

Każdy z uczestników konkursu został nagrodzony pięknym wydaniem książki o dzieciństwie Jana Pawła II, natomiast zwycięzców obdarowano upominkami indywidualnymi oraz cennymi nagrodami dla szkół. Wśród fundatorów nagród należy wymienić: Burmistrza Miasta i Gminy Morawica p. Mariana Burasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  p. Andrzeja Bętkowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II p. Krzysztofa Kubickiego, Księdza Kanonika Józefa  Knapa,  Czasopismo SANCTUS na czele z redaktorem honorowym Panem Damianem Zegadło, p. Sławomira Woźniaka właściciela masarni, firmę MATMAR Marek Łabęcki,  Sklep  MISIAK p. Justyny Porzucek, Radę Rodziców, państwa Annę i Tomasza Malickich, Biuro Podróży „SEBASTIAN” z Kazimierzy Wielkiej oraz ojca Cis. Jakuba  Edwarda Zawadzkiego. Dzięki ich hojności  każde dziecko biorące udział w konkursie poczuło się docenione.

Honorowy patronat nad imprezą objęli natomiast: emerytowany  Arcybiskup Kardynał Stanisław Dziwisz, Biskup  Kielecki  Jego Eminencja Jan  Piotrowski,  Świętokrzyski  Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik, Wojewoda  Świętokrzyski  p. Agata  Wojtyszek, Marszałek  Województwa Świętokrzyskiego p. Andrzej Bętkowski,  Starosta Kielecki p. Mirosław Gębski oraz niezmiennie od 11 lat Burmistrz Miasta i Gminy Morawica p. Marian Buras.

Patronami medialnymi wydarzenia były: Wiadomości Morawickie i Radio Kielce.

Na zakończenie prowadząca uroczystość Pani Beata Łabęcka podziękowała uczestnikom konkursu, ich opiekunom, wszystkim sponsorom oraz pozostałym osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie zmagań, szczególnie p. Katarzynie Telce- przewodniczącej komisji i p. Agacie Kurdek, niezastąpionej dekoratorce, które wspierają nasz konkurs od początku, p. Aleksandrze Głodek, która zadbała o sprzęt, p. Joannie Durdyń i p. Katarzynie Nowak za  pomoc techniczną. Organizatorka skierowała również podziękowania do Rodziców uczniów, którzy licznie przybyli jej z pomocą podczas przygotowań, ofiarując ogrom swojego czasu, wysiłku i zaangażowania. Za oprawę fotograficzną podziękowania należą się Sarze Dziewięckiej, uczennicy klasy trzeciej gimnazjum. Fragmenty programu artystycznego zostały nagrane przez Jakuba Więckowskiego i Bartka Januszka z klasy  VIII, będzie to miła pamiątka na długie lata. Ostatnim punktem programu było wykonanie wspólnego zdjęcia oraz wpisy do księgi pamiątkowej.

Zobacz artykuł i galerię zdjęć na stronie Miasta i Gminy Morawica

Zobacz artykuł na stronie Radia Kielce