Wydrukuj
Dnia 31 maja 2019 r. w siedzibie władz Miasta i Gminy Morawica odbyła się  Dziecięca Sesja Rady Miejskiej z udziałem  uczniów  szkół  podstawowych. Młodzi mieszkańcy gminy spotkali się z burmistrzem- Panem Marianem Burasem i  sekretarzem gminy- Panią Anną Kowalską. Uczestniczyli w żywej lekcji wychowania obywatelskiego, poznali  pracę radnych. Zobaczyli, jak przebiega sesja Rady Miejskiej, w jaki sposób podejmuje się ważne dla wszystkich mieszkańców decyzje. Młodzi obywatele otrzymali nominacje na radnych i tak też  się poczuli, dyskutując o swoich pomysłach. Na zakończenie sesji  radni jednomyślnie podjęli uchwałę o wesołym i bezpiecznym spędzaniu czasu wakacji.

Szkołę Podstawową w Brzezinach reprezentowali uczniowie: Natalia Pobocha i Zuzanna Woźniczko (obie z klasy Vb) oraz Wiktor Madej i Hubert Podsiadło (z klasy VI). Pamiątkami udziału w tym ciekawym wydarzeniu są drobne upominki oraz piękne fotografie, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy (https://www.morawica.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=1&artykul=2487&akcja=artykul).