Wydrukuj
           W dniu 31 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Brzezinach obchodzony był Dzień Ekologa, w ramach którego odbyło się podsumowanie realizowanego przez szkołę projektu „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”. Środki na wyposażenie pracowni szkoła otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 29680,90 zł. Uczestniczyli w nim wiceburmistrz Miasta i Gminy Morawica – Pan Marcin Dziewięcki, dyrektor szkoły Pan Krzysztof Kubicki oraz uczniowie, którzy brali udział w projekcie.

        Na wstępie realizatorzy projektu przedstawili informacje o przeprowadzonych działaniach.  Najważniejsze z nich to: zajęcia Koła Przyrodniczego, lekcje edukacji ekologicznej i przyrodniczej, lekcje w terenie, spotkania z ciekawymi ludźmi, niezapomniana lekcja z wiceburmistrzem Miasta i Gminy Morawica – Panem Marcinem Dziewięckim, zajęcia dla rodziców, warsztaty ekologiczne, montaż czujnika jakości powietrza, akcja zbiórki elektrośmieci i makulatury, wycieczki, konkursy. Zostały zaprezentowane pomoce pozyskane ze środków WFOŚiGW oraz prace wykonane przez uczniów – makiety OZE, plakaty, EKO-maskotki. Następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursów –  ekologiczno-przyrodniczego, plastycznego „EKO-maskotka” i fotograficznego „Ekologia w obiektywie”. Nagrody ufundował UMiG w Morawicy, dzięki któremu nasza szkoła miała możliwość realizować ten projekt.

           Na zakończenie Pan Marcin Dziewięcki podkreślił rangę wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz rolę młodego pokolenia w kształtowaniu postaw proekologicznych. Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Kubicki podziękował Panu wiceburmistrzowi za przybycie, a uczestnikom projektu za cały rok wytężonej pracy. Ponadto podkreślił, że nasza szkoła również wykorzystuje OZE – pompy ciepła, fotowoltaika.

         Projekt się kończy, ale stworzona dzięki niemu pracownia przyrodnicza wyposażona w nowoczesne pomoce nadal będzie wykorzystywana w procesie dydaktycznym.

Realizatorzy projektu – Jolanta Krąż, Agnieszka Staszewska