Wydrukuj
Klasa VIII podczas lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa włączyła się w obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Święto ustanowione zostało w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, a ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy oraz wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. To daje nadzieję na przyszłość, w której każdy potrzebujący będzie mógł liczyć na bezinteresowną pomoc. Warto tymczasem przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Wypadałoby jednak nauczyć się pomagać nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca.

Na początku zajęć przeprowadzona została prelekcja na temat udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, w przypadku zranień, krwawienia z nosa, złamań, omdleń czy oparzeń. Przypomniano także numery telefonów do służ ratunkowych. Następnie przystąpiono do części praktycznej, w której młodzież uczyła się resuscytacji na fantomie, układaniu poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Katarzyna Nowak