Wydrukuj
Drugi już raz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach uczestniczyła w akcji  pod hasłem PACZKA NA ŚWIĘTA organizowanej przez radnego Miasta i Gminy Morawica pana Damiana Woźniaka. Szkolnym koordynatorem akcji była pani Beata Łabęcka, której pomagali  członkowie drużyny zuchowej i kółka teatralnego FANTASTIC oraz nauczyciele i rodzice.

Na zaskakujące rezultaty przedsięwzięcia złożyło się wiele różnorodnych działań angażujących społeczność szkolną i lokalną. Dzieci, które wraz z opiekunami  w delikatesach CENTRUM  w Brzezinach przeprowadziły zbiórkę żywności, uzyskały w ten sposób około 250 kg różnych produktów spożywczych.  W puszkach uczniów kwestujących przy kościele znalazło się ponad 2 tysiące zł. Podobną kwotę przyniosła zbiórka pieniążków w gronie nauczycieli szkoły i przedszkola. W ramach akcji każda klasa przygotowała paczkę zgodnie      z potrzebami obdarowanych rodzin. Oczywiście nieoceniona była także rola rodziców uczniów  oraz mieszkańców Brzezin, Nidy i Kowali. Na Was zawsze można liczyć!

Wspólnymi siłami przygotowaliśmy w ten sposób aż 70 paczek dla ośmiu rodzin (o łącznej  wartości ok. 14 tysięcy zł). Do pozostających pod opieką MGOPS-u dwóch rodzin trafiło 25 paczek. Paczki żywnościowe i ze środkami czystości otrzymały cztery rodziny z naszej szkoły. Ponadto wyposażyliśmy kompleksowo dwie wielodzietne rodziny- dla nich przygotowaliśmy 32 paczki. Pozostałe produkty (cukier i makaron) przekazaliśmy do kuchni szkolnej.

Wszystkie prezenty, które trafiły do rodzin, zostały pięknie zapakowane przez gromadkę nauczycieli oraz zuchy i członków kółka teatralnego wraz z rodzicami. Przekazanie paczki odbyło się  7 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica, uczestniczyły w nim zuchy i ich rodzice oraz dyrektor naszej szkoły- pan Krzysztof Kubicki i koordynator akcji p. Beata Łabęcka. Na ich ręce pan burmistrz Marian Buras przekazał pisemne podziękowania.

Ale to nie koniec naszych działań. Wspólnie z Radą Rodziców postanowiliśmy kontynuować nasze dzieło pomocy i wesprzeć  uczniów naszej szkoły, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

dyr. Katarzyna Telka