Wydrukuj
         „Jesteśmy EKO-logiczni”  to innowacja programowo-metodyczna. Jest odpowiedzią na konieczność zaangażowania szerokiej grupy osób w działania ekologiczne w związku z narastającymi problemami globalnymi, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Główną przyczyną opracowania innowacji
 z dziedziny ekologii była potrzeba umożliwienia uczniom świadomego udziału w różnorodnych działaniach na rzecz środowiska.

Jej autorkami są p. Agnieszka Staszewska i p. Jolanta  Krąż. Adresatami – uczniowie klas IV-VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje lata 2019-2023. W poszczególnych latach będą realizowane następujące moduły:

WODA – „Mamy dowody na wielką moc wody” (r. szk. 2019/20202),

ENERGIA – „Energię oszczędzamy, o klimat i środowisko dbamy”,

ODPADY – „W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia”.

          Zajęcia innowacyjne odbywają się  w ramach zajęć obowiązkowych z przyrody, biologii, geografii, matematyki lub innych przedmiotów, zajęć Koła Przyrodniczego, imprez okolicznościowych.

           Innowacja ma na celu poszerzenie zagadnień dotyczących ekologii realizowanych na lekcjach, kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i środowiska lokalnego, zintegrowanie działań
 w zakresie edukacji ekologicznej w szkole z wykorzystaniem zasobów pracowni przyrodniczej. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do właściwych zachowań i podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

    Jolanta Krąż, Agnieszka Staszewska