Wydrukuj

Na lekcji języka angielskiego uczniowie klasy VIa przedstawiali opracowane wcześniej projekty pt. ,,Wymyślone lub prawdziwe miasto”. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i jednocześnie bardzo różnorodne. Przygotowywaliśmy je indywidualnie lub w parach. Opowiadaliśmy o ludziach lub zwierzętach mieszkających w opisywanych przez nas krainach. O ich perypetiach, zwyczajach oraz ciekawych przygodach. Uczniowie na zajęciach byli bardzo zaangażowani ponadto wykazali się dużą kreatywnością oraz zdolnościami plastycznymi. Mimo tego, że mówiliśmy w języku angielskim wszyscy uczniowi ze skupieniem słuchali wypowiedzi swoich kolegów. Zajęcia zostały ocenione bardzo dobrze przez naszą nauczycielkę, Justynę Kasperek. Były to jedne z najciekawszych, ale zapewne nie ostatnich tego typu zajęć.

Oliwia Sobieraj klasa VI a