Wydrukuj
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uczestniczą w nich chętni uczniowie z  kl. Vb. Głównym celem zajęć jest doskonalenie kompetencji kluczowych – które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych w przyszłości.  Kształtowane z uczniami kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Szczególny nacisk jest położony na należyte opanowanie umiejętności liczenia oraz zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia, szczególnie myślenia logicznego. Uczniowie na zajęciach pracują indywidualnie , grupowo lub zespołowo. Rozwiązują krzyżówki, zagadki logiczne, grają w gry dydaktyczne, poznają różne sposoby liczenia oraz zastosowania matematyki w różnych dziedzinach z życia. W trakcie zajęć dowiedzieli się jak liczyli Egipcjanie, Majowie i Babilończycy. Ćwiczyli logiczne myślenie w zabawie „figle z zapałkami” oraz sprawność rachunkową w grze „Z resztą czy bez”. Poznali trójkątne domino, figury magiczne i kryptarytmy, pisali list szyfrem.

W II semestrze na uczestników czekają kolejne matematyczne potyczki.

Jolanta Krąż-prowadzący zajęcia