Wydrukuj
Nasza  klasa ( Vb) uczestniczyła w nietypowej lekcji języka polskiego. Gdy omawialiśmy lekturę „Chłopcy z Placu Broni” nasza polonistka, p. Małgorzata Zacharz, zaproponowała nam przygotowanie się do rozprawy, gdyż mieliśmy dokonać sądu nad bohaterem lektury.  Sami przydzieliliśmy sobie role, przygotowaliśmy stroje, mowy obronne i potrzebne rekwizyty.

Następnego dnia przenieśliśmy się w  miejscu i czasie. Nasza klasa lekcyjna stała się budapesztańską salą rozpraw sprzed ponad stu lat. Rozpatrywana była sprawa Deżo Gereba ( Jakub Latkowski), który zdradził swoich kolegów. Sąd Najwyższy ( Zuzanna Maj) wraz z p. prokurator ( Amalią Czapską) przeprowadził proces sądowy. Powoływano  świadków, przesłuchiwano oskarżonego, wysłuchano mowy obronnej p.mecenas ( Laura Kamińska). Następnie ława przysięgłych miała orzec o winie. Sąd Najwyższy wymierzył sprawiedliwy wyrok.

To była niezwykła lekcja. Poznaliśmy zasady panujące  w prawdziwym sadzie ,uczyliśmy się odpowiedzialności za powierzone zadania. To był niezapomniany i bardzo pouczający dzień.

Zuzanna Maj