Wydrukuj
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach  przypomina Państwu o konieczności kontrolowania stanu zdrowia swoich dzieci i zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne objawy infekcji (gorączka, złe samopoczucie, kaszel, bóle mięśniowe).

Apeluję o nieprzysyłanie do szkoły dzieci przeziębionych i chorych.

Proszę również o przestrzeganie zasad higieny, w tym:
-częste mycie rąk wodą z mydłem,
-wykorzystanie  innych środków przeznaczonych do higieny codziennej,

– unikanie kontaktu z osobami chorymi,

– ochronę siebie i innych podczas kaszlu i kichania.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ